Termeni și condiții

https://ziphouse.utm.md

TERMENI ȘI CONDIȚII pentru achitarea plăților prin intermediul ZIPHOUSE.UTM.MD

CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII!!!

ACEȘTIA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND MODUL DE FOLOSIRE A SERVICIULUI ZIPHOUSE.UTM.MD
1. Introducere

1.1. Acești Termeni și Condiții se aplică utilizatorilor ce efectuează plăți prin intermediul serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD.

1.2. Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD este instituit în calitate de mecanism suplimentar de achitare a serviciilor prestate de către Universitatea Tehnică a Moldovei cu ajutorul instrumentelor de plată disponibile conform legislației.

1.3. Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD constituie un nod intermediar informațional, financiar și contractual între prestatorul de servicii cu plată și prestatorul de servicii de plată (în continuare – UTM) şi BC „Moldova Agroindbank” SA.

1.4. Universitatea Tehnică a Moldovei este posesoarea și operează Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD.

1.5. Beneficiar al Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MDeste UTM.

1.6. Utilizatori ai Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD sunt toți plătitorii ce efectuează plăți pentru anumite servicii, taxe, în beneficiul UTM. Utilizatorii pot fi atât persoanele fizice cât și persoanele juridice însă condiționat de metoda de plată aleasă (a se vedea detalii mai jos la metodele de plată).

1.7. Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD a fost dezvoltat și extins pentru UTM ca un serviciu încorporat, care permite cetățenilor și companiilor să efectueze plăți pentru serviciile UTM, cum ar fi taxe de studii, plăți pentru chirie, eliberare acte/certificate, etc.

1.8. Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD oferă beneficii plătitorilor, oferindu-le libertatea și conveniența de a alege orice metodă de plată disponibilă în Republica Moldova în mod legal (carduri de credit/debit, internet banking).

1.9. Acești Termeni și Condiții, precum și conținutul portalului ZIPHOUSE.UTM.MD sunt traduse din limba română. Acestea sunt traduceri neoficiale și sunt furnizate numai ca traduceri de conveniență. Prin urmare, acestea ar trebui interpretate în conformitate cu versiunile în limba română, care prevalează în eventualitatea unei discrepanțe între versiunea în limba română și traducerea (engleză sau rusă).

2. Acceptarea termenilor și condițiilor

2.1. Prin efectuarea unei plăți prin intermediul Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD, va fi tratată ca acceptare a acestor Termeni și Condiții, precum și acordarea consimțământului de a procesa, prelucra și stoca datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal în scopul efectuării unei plăți și poate fi contestată în modul stabilit de legislație.

2.2. În cazul efectuării plăților prin portalul ZIPHOUSE.UTM.MD, acceptarea acestor Termeni și Condiții, precum și acordarea consimțământului de a procesa, prelucra și stoca datele cu caracter personal, se realizează prin bifarea acordului de către plătitor.

3. Pentru accesarea portalului ZIPHOUSE.UTM.MD se recomandă utilizarea ultimelor trei versiuni ale celor mai populare browsere (Chrome, Edge, Safari, Firefox). Portalul poate fi accesat atât pe dispozitivele desktop cât și dispozitivele mobile (cu sisteme de operare IoS, Android, Windows).

4. Metodele de plată disponibile în ZIPHOUSE.UTM.MD

4.1. Plata prin Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD poate fi efectuată prin următoarele metode:

4.1.1 prin card de debit/credit VISA sau Master Card (online);

4.2. Este exclusiv responsabilitatea și dreptul plătitorului de a alege metoda de plată. UTM promovează totuși plățile electronice și îndeamnă plătitorii să utilizeze metodele online de plată.

Atenție
! Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD nu oferă metoda de plată prin virament cont la cont (transfer de credit). Pentru a utiliza această metodă, utilizatorul va folosi instrumentele băncilor și datele bancare necesare primite de la UTM.

5. Metoda de plată cu cardul de debit/credit VISA sau Master Card

5.1. Prin Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD se acceptă procesarea prin centrele băncilor acquiring din Republica Moldova, cardurile de debit/credit de la Visa International Limited, MasterCard Inc.

5.2. Plătitorul este de acord că detaliile cardului de debit/de credit furnizate de acesta trebuie să fie corecte și exacte și că nu va folosi cardul de debit/de credit, care nu este deținut în mod legal de acesta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia. Plătitorul este, de asemenea, de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit/cardul de credit.

5.3. Plătitorul garantează, este de acord și confirmă când inițiază o tranzacție de plată online și furnizează detaliile cardului.

5.4. Plătitorul autorizează debitarea cardului nominalizat pentru plata selectată împreună cu comisioanele aplicabile după caz.

5.5. Plătitorul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul cardului nominalizat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea tranzacției de plată.

5.6. Metoda de plată prin card bancar implică redirecționarea prin intermediul canalelor securizate către portalurile băncilor acquiring și nu stochează date sensibile (cum ar fi date deschise despre card sau titularul de card). În Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MDsunt stocate doar informații depersonalizate ale cardului (numărul cardului mascat – prima 1 si ultimele 4 cifre: X******XXXX).  SErviciul ZIPHOUSE.UTM.MD nu va solicita sau receptiona rechizitele cardurilor bancare (PAN, CVC2/CVV2, Expiration Date), clientul fiind redirectionat pe pagina securizata a Bancii pentru introducerea rechizitelor datelor cardurilor bancare.

5.7. Dacă în timpul procesării tranzacției cu cardul bancar se produce o eroare, următoarele cauze și soluții se aplică, după cum urmează:
▪ a apărut o eroare temporară în timpul procesării plății cauzată de conexiunea între Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD și banca procesatoare de tranzacții cu cardul.

Atenție! În acest caz suma acestei tranzacții putea fi retrasă de pe cardul Dvs. Pentru a soluționa problema vă rugăm să va adresați la Serviciul suport clienți;
▪ cardul nu este activat pentru tranzacții online securizate (ex. 3D Secure).

Atenție! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe card. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să contactați banca emitentă a cardului Dvs. pentru a vă asigura că acesta este activ pentru astfel de operațiuni, să încercați setarea parolei 3D Secure pentru cardul pe care îl folosiți la plata online sau să încercați să finalizați plată cu un alt card activ;
▪ datele de autorizare introduse de Dvs. sunt invalide sau incomplete.

Atenție! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe cardul Dvs. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să introduceți date de autorizare valide și complete;
▪ cardul Dvs. nu conține suficiente resurse financiare pentru a efectua achitarea tranzacției.

Atenție! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe cardul Dvs. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să alimentați cu suma necesară contul cardului Dvs. și să repetați operațiunea de achitare sau să încercați să finalizați plată cu un card cu suficiente resurse financiare.

6. Achitarea plăților

6.1. Achitarea plății se realizează prin linkul primit din partea UTM.

6.2. Este responsabilitatea exclusivă a plătitorului de a se asigura că deține suficiente fonduri pentru a achita nota de plată scadentă. Dacă achitarea prin intermediul Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD nu este disponibilă, plătitorul este în continuare responsabil pentru efectuarea plăților la timp în conformitate cu termenii prevăzuți de legislația Republicii Moldova.

6.3. Plata achitată se confirmă de Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD prin documentul denumit „Confirmare de achitare a notei de plată” semnat electronic în baza Legii Nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. Acest document este valabil juridic și poate fi prezentat la solicitare pentru a confirma faptul achitării și alte detalii ale achitării efectuate de plătitor.

7. Debitarea și transferul plăților

7.1. Debitarea și transferul plăților înseamnă mișcarea surselor financiare în conturile de destinație ale UTM (beneficiarul plăților). Debitarea și transferul plăților se efectuează doar în baza confirmării electronice a prestatorului de servicii de plată despre încasarea plății.

7.2. Debitarea și transferarea plăților la destinație are loc zilnic conform ordinii de clearing bancar al sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare – SAPI) de la BNM, după cum urmează:
▪ plățile achitate de la ora 24.00 până la ora 18.00, se debitează și transferă în conturile destinatare, în aceiași zi în clearingul de la ora 18.30 (începe la ora 18.00);
▪ plățile achitate de la ora 18.01 până la ora 23.59, se debitează și transferă în conturile destinatare, a doua zi în clearingul de la ora 14.30 (începe la ora 10.00).

7.3. În cazul zilelor de sărbătoare și zilelor nelucrătoare ale SAPI, plățile se debitează și transferă în zilele lucrătoare imediat următoare.

7.4. În cazul în care datele bancare de destinație a plăților indicate de beneficiarul plății sunt incorecte, plățile se vor restitui în conturile prestatorului de servicii de plată prin care au fost achitate. Redebitarea acestor plăți se va iniția după corectarea datelor bancare.

7.5. Respectarea termenilor de achitare/stingere a obligațiilor este responsabilitatea exclusivă a plătitorului (subiectului obligației) dacă legea nu prevede altfel.

8. Conduita plătitorului

8.1. Prin utilizarea Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD, plătitorul este de acord să nu încarce, posteze, trimită e-mail sau orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație asociat cu Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD.

8.2. De asemenea, plătitorul este de acord să nu interfațeze cu serverele sau rețelele ce au legătură cu Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MDsau să nu încalce nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD, inclusiv să nu:
▪ pretindă că este altă persoană în timp ce folosește Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD;
▪ folosească Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD în scopuri ilegale;
▪ revândă sau exporte servicii de plată asociate cu Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD.

8.3. Pentru a utiliza Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD, plătitorului i se poate solicita să furnizeze anumite informații cum ar fi date calendaristice, sume, informații plătitor, identificarea, detalii de contact etc. ca parte a procesului de procesare a plății. În cazul necesității introducerii unor date necesare procesării plății, responsabilitatea corectitudinii informațiilor introduse (etc), aparține în totalitate plătitorului.

8.4. În cazul autentificării pe portalul ZIPHOUSE.UTM.MD, utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității oricăror informații de autentificare asociate. În consecință, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care apar în contul său.

8.5. Utilizatorului nu îi este recomandat să transmită informații de autentificare în portalul ZIPHOUSE.UTM.MDoricărei terțe părți. Orice asemenea transmitere este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului pentru care își asumă toate consecințele asociate.

9. Costurile folosirii serviciului

9.1. În prezent, UTM pune la dispoziție Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD plătitorilor (persoane fizice) în mod gratuit. Comisionul pentru aceste plăți este suportat integral de UTM.

10. Politica de restituire / anulare: Restituirea plăților

10.1. Plățile odată achitate și transferate prestatorului de servicii de plată nu pot fi restituite prin Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD, cu excepția cazurilor de anulare. Restituirea plăților este responsabilitatea exclusivă a UTM (beneficiarul plății), prin urmare orice cerere de restituire se va adresa UTM. UTM împreună cu MAIB va stabili modalitatea de returnare a mijloacelor financiare, şi returnarea se va face doar pe contul de card cu ajutorul căruia s-a efectuat achitarea comenzii.

10.2. UTM poate refuza restituirea plății ca urmare a condițiilor legale aplicate. Cazurile particulare de restituire se vor prezenta la fiecare serviciu cu plată solicitat de plătitor.
Anularea plăților

10.3. De regulă, plățile achitate prin Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD nu se admit spre anulare. Anularea nu se admite pentru a nu facilita scenariile de fraudare, prin care plătitorul având documentul de confirmare a plății, beneficiază de serviciu, după care solicită anularea plății respective.

10.4. În calitate de excepție de la această regulă, UTM sau plătitorul poate solicita anularea plăților efectuate prin Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD, în următoarele cazuri:
▪ erori tehnice evidente (dublări ale plăților, sume evident exagerate etc.);
▪ inconsistență în mesajele de plată ca urmare a devierilor de la modelul operațional agreat (de ex. lipsește confirmarea prestatorului de servicii despre încasarea plății).

10.5. Anulările de plăți pot fi efectuate doar în perioada de până la lansarea procedurii de debitare, cu cel puțin 30 min în prealabil. La solicitarea anularilor de plăți încasate/restituite se va lua în considerație ordinea de clearing bancar în SAPI (descrisă în pct. 7).

10.6. Pentru toate anulările de plată, atât UTM cât și plătitorul va solicita în scris (online sau pe suport de hârtie) anularea plății. Banca/ prestatorul de servicii de plată va verifica respectarea acestor condiții și va autoriza anularea plății.

10.7. În cazul autorizării anulării, plata va fi restituită plătitorului:
▪ de către UTM în cazul metodei de plată cu cardul bancar.

11. Disponibilitatea serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD

11.1. Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MDeste disponibil 7 zile pe săptămână, cu program continuu. Perioada garantată pentru nivelul agreat de disponibilitate a serviciilor este 24 ore pe zi în condițiile disponibilității metodelor de plată ale Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD. Timpul acesta nu include lucrările de mentenanță care vor fi efectuate de regulă înafara orelor de muncă cu excepția cazurilor de urgență sau a altor cauze imprevizibile.

11.2. Dacă linkul pentru plată sau prestatorul de servicii de plată nu este disponibil la momentul accesării din anumite motive tehnice, UTM recomandă utilizatorilor să încerce orice altă metodă sau să încerce achitarea mai târziu după soluționarea problemelor de indisponibilitate.

11.3. Dacă Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD este indisponibil, rugăm să contactați Serviciul suport clienți (pct. 14).

12. Renunțarea la răspundere și limitarea răspunderii

12.1. Prin utilizarea Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD, utilizatorul înțelege și este de acord că toate resursele pe care le furnizează UTM sunt „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile”. Aceasta înseamnă că UTM nu garantează că:
▪ utilizarea resurselor Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD va satisface toate nevoile sau cerințele Dvs.;
▪ utilizarea resurselor Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori.

12.2. UTM nu acceptă răspunderea pentru daune, pierderi, costuri (inclusiv costuri juridice), cheltuieli indirecte pierderi sau daune de orice fel care pot fi suferite sau suportate de plătitor de la utilizarea Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD

12.3. Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD este un serviciu complementar serviciilor cu plată prestate. Prin urmare, orice petiție, plângere, contestație pe marginea achitării plăților se va expedia UTM, care la rândul lor vor atrage partenerii la examinarea acestor petiții, plângeri, contestații.

13. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

13.1. Acești Termeni și Condiții cad sub incidența legislației Republicii Moldova.

13.2. În cazul oricărui litigiu sau dezacord care apare în temeiul sau în legătură cu acești Termeni și Condiții (inclusiv o dispută sau dezacord cu privire la valabilitatea Termenilor și Condițiilor), astfel de dispute sau dezacorduri vor fi intentate și soluționate în cadrul instanțelor de judecată ale Republicii Moldova.

14. Suport și asistență

14.1. Pentru asistență în achitarea notelor de plată ZIPHOUSE.UTM.MD, sau depunerea unui petiții, contestații, plângeri, vă rugăm să contactați Serviciul suport clienți prin următoarele canale:
• Tel: (+373) (22) 235424;
• Email: contabilitate@adm.utm.md

14.2. În cazul solicitărilor expediate pe email, echipa de suport al Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD va depune tot efortul pentru a oferi răspunsuri în termen de cel mult 7 zile lucrătoare. În cazul în care nu primiți un răspuns în acest termen, cel mai probabil operatorii noștri sunt supraîncărcați, și ca urmare vă rugăm să reveniți cu un mesaj repetat dacă chestiunea Dvs. nu suferă amânare iar echipa noastră va reprioritiza cererea Dvs.

14.3. Pentru a beneficia de suport în cazul unei deficiențe sau probleme apărute, recomandăm:
▪ sesizarea echipei ZIPHOUSE.UTM.MD în cel mult 180 zile de la depistarea incidentului/problemei;
▪ expedierea tuturor actelor/documentelor solicitate ulterior de echipa de suport ZIPHOUSE.UTM.MD.

15. Confidențialitate

15.1. Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD prelucrează date cu caracter personal exclusiv în scopul asigurării procesării plăților. Prelucrarea datelor cu caracter personal se inițiază la solicitarea plătitorului de a efectua plata prin selectarea metodei de plată și prestatorului de servicii de plată și indicarea identificatorului plății.

15.2. Prin Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD sunt procesate următoarele date generice cu caracter personal:
▪ Numărul de identificare de stat a persoanei fizice (IDNP);
▪ Numele și prenumele persoanei fizice;
▪ Adresa IP în cazul utilizării metodei electronice de plată.

15.3. Datele cu caracter personal sus-menționate sunt colectate în Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MDîn două moduri:
▪ direct de la plătitori prin introducerea la crearea notei de plată pe portalul UTM.Pay. Respectiv, Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MDtransmite la rândul său datele cu caracter personal sus-menționate la Bancă. În acest caz, la introducerea datelor cu caracter personal și acceptarea Termenilor și Condițiilor, plătitorul își exprimă consimțământul pentru procesarea de către Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD a datelor cu caracter personal.

15.4. Toate detaliile de plată care sunt introduse pe portalul utm.pay.md sunt criptate și securizate pentru a oferi comunicații sigure către și de pe portal.

15.5. Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD nu transmite datele cu caracter personal altor terți, inclusiv nici în scopuri de marketing sau de generare de venituri din utilizarea de date personale.

15.6. UTM garantează respectarea drepturilor titularilor datelor cu caracter personal prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

15.7. UTM este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal (system de evidenţă cu numărul de înregistrare 0000692), fapt ce poate fi verificat pe portalul registru.datepersonale.md.

16. Drepturi de proprietate intelectuală

16.1. Conținutul și materialele disponibile pe portalul utm.pay.md, definite care includ, dar nu se limitează la text, grafică, nume de site, cod sursă, imagini și logo-uri, sunt proprietatea intelectuală a UTM și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale aplicabile. Orice utilizare inadecvată, inclusiv, dar fără a se limita la reproducerea, distribuirea, afișarea sau transmiterea oricărui conținut de pe acest portal este restricționată dacă nu este autorizată în mod expres de UTM, cu excepția cazului în care este utilizat de către jurnaliști și în scopuri de promovare a Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD sau în scopuri academice.

17. Modificările termenilor și condițiilor

17.1. UTM își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții, iar versiunea curentă va fi cea publicată pe portalul utm.pay.md. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului de a citi Termenii și Condițiile înainte de a utiliza Serviciul ZIPHOUSE.UTM.MD.

18. Datele prestatorului al Serviciului ZIPHOUSE.UTM.MD Instituția Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei” IDNO: 1007600001506, adresa juridică: RM, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168; adresa fizică: RM, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168Tel: (+373) (22) 235424; Email: contabilitate@adm.utm.md.