Profesiile Viitorului. Program de Masterat – Design Vestimentar și Textil


Obține una dintre cele mai actuale Profesii a Viitorului și fii TU schimbarea în Industria Fashion!

Programul de Masterat Profesional „Design Vestimentar și Textil” este un program inovativ, care urmează să fie lansat, în premieră, în luna septembrie a anului 2023, în cadrul Facultății de Design a Universității Tehnice din Republica Moldova.

Masteratul profesional „Design Vestimentar și Textil” are scopul de a răsturna conceptele clasice a industriei de modă trandiționale, oferind un traseu de inițiere în moda etică și digiatlă, designul ecologic, standardele afacerilor circulare, diversitate, incluziune și subiecte ce sunt vizate în tendințele contemporane a industriei de modă mondiale. Modelul inedit al studiilor va antrena viitori profesioniști în domeniul design-ului și a textilelor inovative, care țin cont de importanța dezvoltării durabile a industriei.

Acest program de studiu va accelera dezvoltarea gândirii creative și sistematice a studenților, care va permite generarea ideilor inovative bazate pe design.

Programul intensiv de specializare este condus de profesori ai facultății și invitați speciali din industria modei, oferind acces nelimitat la sursele pe subiecte specializate deținute de Universitatea Tehnică a Moldovei.

Programul include:

 1. Teoria Designului Vestimentar;
 2. Forme și Reprezentare în Design;
 3. Sisteme CAD în confecții;
 4. Tehnici avansate în Design Textil;
 5. Softuri specializate în design;
 6. Inovații prin Biodesign;
 7. Tehnologii avansate de fabricare în textile;
 8. Sustenabilitate în moda circulară;
 9. Stilistică și compoziție avansată;
 10. Îmbrăcăminte inteligentă;
 11. Promovarea produselor și comunicarea vizuală;
 12. Dezvoltarea afacerii.

Programul aplicativ orientat spre viitor „Design Vestimentar și Textil” presupune aprofundarea cunoștințelor în lumea modei actuale prin combinarea cursurilor teoretice cu seminarele și atelierele practice, cu scopul de a facilita aplicarea cunoștințelor acumulate în parctică, prin studierea tehnicilor de proiectare și prototipare în 3D, fabricare digitală, tehnici de creare a biotextilelor.

Video Clo 3D Course – ZIPHOUSE

Beneficiarii Programului:

Licențiați în design și domenii conexe. Designeri vestimentari cu o puternică conștientizare a modei etice și durabile.

După absolvire, vei putea activa în:

– Designul modei sustenabile;

– Designul de textile și materiale;

– Robotică soft și printare 3D;

– Utilizarea datelor de tip open-source în design;

– Managementul modei actuale;

-Etc.


Programul de masterat „Design Vestimentar și Textil” va facilita consolidarea cunoștințelor prin ATELIERE PRACTICE realizate cu suportul centrelor partenere ZIPHOUSE și FabLab Chișinău.

Perioada studiilor:

Septembrie 2023 – Decembrie 2024

(Un an și jumătate. 3 semestre)

Perioada depunerii dosarelor pentru admitere: 

Termen pentru aplicări Turul 1: 31 Iulie, 2023.

*Pentru acest tur de aplicări sunt asigurate locuri la buget.

Taxa de studii: 13.000 lei


ACTE NECESARE PENTRU APLICARE:

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învățământul superior de masterat (ciclul II) sunt necesare următoarele acte:

– cererea de înscriere la concursul de admitere (se completează la momentul depunerii actelor în Comisia de admitere);

– diploma de finalizare a studiilor de licență şi/sau master sau actul de studii echivalent în original şi două copii;

– anexa sau suplimentul la diplomă în original și două copii;

– buletinul de identitate, în original și două copii;

– 4 fotografii color, 3 x 4 cm (5 fotografii – pentru solicitanţii de cămin);

Aplică aici: https://admitere.utm.md/masterat/


Posibile direcții în urma finisării programului: Designer de modă, designer de modă sustenabilă, designer de textile, cercetător textile și materiale, manager pe sustenabilitate, manager pe economie circulară, etc.

Share

Scroll to Top